Blog
Školení

Rovné příležitosti


Vytváříme rovné příležitosti a přizpůsobujeme pracovní procesy našim zaměstnancům. V naší firemní kultuře není prostor pro diskriminaci ani předsudky.

Zaměstnancům s dětmi upravujeme formu úvazku pro lepší work-life balance. Díky firemní školce přímo na pracovišti, lze snadno zkombinovat manažerskou pozici s péčí o děti. Studenti pracují ve zkrácených směnách a čerpají volno během zkouškového období. Získají tak v Cortexu cenné zkušenosti a ihned po studiu k nám nastupují na specializované pozice. V našem multilinguálním týmu naleznete specialisty různých národností.

V naší společnosti je prostor pro zaměstnance všech národností, pohlaví, náboženského vyznání, rodinného stavu i fyzických dispozic.

Podporujeme Powerchair hockey


Jsme hrdí na to, že dlouhodobě podporujeme pražský tým florbalistů na elektrických vozících New Cavaliers. Tento tým pravidelně soutěží v české ligové soutěži a účastní se i mezinárodních zápasů v jiných evropských zemích.

Kromě zpřístupnění volnočasových aktivit nám také záleží na plnohodnotném pracovním uplatnění všech lidí. Proto je naše pracoviště zcela bezbariérové a jedním z našich milých kolegů je, již přes 10 let, hráč týmu New Cavaliers.
Více informací o týmu, který podporujeme najdete na www.flor-in.cz.

Ekologie a udržitelný rozvoj


Je pro nás důležité, abychom zanechali co nejmenší stopu na životním prostředí. Sídlíme v ekologické budově s pasivním standardem. Speciální dvouvrstvá okna s vakuem zabraňují průniku tepla.

Celkově zateplená budova v kombinaci s tepelnými vrty zajišťuje minimální potřebu vytápění v zimě. Naopak chytrý vnitřní ventilační systém minimalizuje potřebu klimatizace během horkého léta.

Součástí naší firemní kultury je incentivizace zaměstnanců k třídění odpadu a omezení tisku. Světla v kancelářích jsou vybavena čidly, která určují intenzitu svícení v závislosti na množství denního světla v kanceláři, u nás se nikdy nesvítí zbytečně.

Vnímáme svět optikou udržitelného rozvoje a oceňujeme moudrost slov Antoina de Sain-Exupéry: „Nedědíme Zemi po našich předcích, nýbrž si ji vypůjčujeme od našich dětí.”